הדוגמנית קורל עציוני בייצוגה של הצלמת שחף מרגלית בהפקת אופנה של צווארונים צבעוניים. סטיילינג על ידי שחף מרגלית. the model coral etzioni in a fashion shoot with the photographer shahaf margalit הדוגמנית קורל עציוני בייצוגה של הצלמת שחף מרגלית בהפקת אופנה של צווארונים צבעוניים. סטיילינג על ידי שחף מרגלית. the model coral etzioni in a fashion shoot with the photographer shahaf margalit הדוגמנית קורל עציוני בייצוגה של הצלמת שחף מרגלית בהפקת אופנה של צווארונים צבעוניים. סטיילינג על ידי שחף מרגלית. the model coral etzioni in a fashion shoot with the photographer shahaf margalit הדוגמנית קורל עציוני בייצוגה של הצלמת שחף מרגלית בהפקת אופנה של צווארונים צבעוניים. סטיילינג על ידי שחף מרגלית. the model coral etzioni in a fashion shoot with the photographer shahaf margalit הדוגמנית קורל עציוני בייצוגה של הצלמת שחף מרגלית בהפקת אופנה של צווארונים צבעוניים. סטיילינג על ידי שחף מרגלית. the model coral etzioni in a fashion shoot with the photographer shahaf margalit הדוגמנית קורל עציוני בייצוגה של הצלמת שחף מרגלית בהפקת אופנה של צווארונים צבעוניים. סטיילינג על ידי שחף מרגלית. the model coral etzioni in a fashion shoot with the photographer shahaf margalit הדוגמנית קורל עציוני בייצוגה של הצלמת שחף מרגלית בהפקת אופנה של צווארונים צבעוניים. סטיילינג על ידי שחף מרגלית. the model coral etzioni in a fashion shoot with the photographer shahaf margalit