הפקת ביוטי למאפרת מיכל צרף עם הדוגמנית מריאנה צילום ועריכה על ידי שחף מרגלית, סטיילינג על ידי נורית ג'אנה, שיער מאיר חנני. bridal makeup by michal zaraf. beauty photography by shahaf margalit. model marianna for mc2.dress by dror kontanto הפקת ביוטי למאפרת מיכל צרף עם הדוגמנית מריאנה צילום ועריכה על ידי שחף מרגלית, סטיילינג על ידי נורית ג'אנה, שיער מאיר חנני. bridal makeup by michal zaraf. beauty photography by shahaf margalit. model marianna for mc2.dress by dror kontanto הפקת ביוטי למאפרת מיכל צרף עם הדוגמנית מריאנה צילום ועריכה על ידי שחף מרגלית, סטיילינג על ידי נורית ג'אנה, שיער מאיר חנני. bridal makeup by michal zaraf. beauty photography by shahaf margalit. dress by dror kontanto הפקת ביוטי למאפרת מיכל צרף עם הדוגמנית רוני פאפוביאן בייצוגה של שחף מרגלית צילום ועריכה על ידי שחף מרגלית, סטיילינג על ידי נורית ג'אנה, שיער מאיר חנני. bridal makeup by michal zaraf. beauty photography by shahaf margalit. model rony papovian for shahaf margalit .dress by dror kontanto הפקת ביוטי למאפרת מיכל צרף עם הדוגמנית רוני פאפוביאן בייצוגה של שחף מרגלית ומריאנה לאמסיסקוואר צילום ועריכה על ידי שחף מרגלית, סטיילינג על ידי נורית ג'אנה, שיער מאיר חנני. bridal makeup by michal zaraf. beauty photography by shahaf margalit. model rony papovian for shahaf margalit marianna for mc2.dress by dror kontanto הפקת ביוטי למאפרת מיכל צרף עם הדוגמנית רוני פאפוביאן בייצוגה של שחף מרגלית צילום ועריכה על ידי שחף מרגלית, סטיילינג על ידי נורית ג'אנה, שיער מאיר חנני. bridal makeup by michal zaraf. beauty photography by shahaf margalit. model rony papovian for shahaf margalit .dress by dror kontanto הפקת ביוטי למאפרת מיכל צרף עם הדוגמנית רוני פאפוביאן בייצוגה של שחף מרגלית צילום ועריכה על ידי שחף מרגלית, סטיילינג על ידי נורית ג'אנה, שיער מאיר חנני. bridal makeup by michal zaraf. beauty photography by shahaf margalit. model rony papovian for shahaf margalit.dress by dror kontanto הפקת ביוטי למאפרת מיכל צרף עם הדוגמנית מריאנה צילום ועריכה על ידי שחף מרגלית, סטיילינג על ידי נורית ג'אנה, שיער מאיר חנני. bridal makeup by michal zaraf. beauty photography by shahaf margalit. model marianna for mc2.dress by dror kontanto הפקת ביוטי למאפרת מיכל צרף עם הדוגמנית מריאנה צילום ועריכה על ידי שחף מרגלית, סטיילינג על ידי נורית ג'אנה, שיער מאיר חנני. bridal makeup by michal zaraf. beauty photography by shahaf margalit. model marianna for mc2.dress by dror kontanto הפקת ביוטי למאפרת מיכל צרף עם הדוגמנית רוני פאפוביאן בייצוגה של שחף מרגלית צילום ועריכה על ידי שחף מרגלית, סטיילינג על ידי נורית ג'אנה, שיער מאיר חנני. bridal makeup by michal zaraf. beauty photography by shahaf margalit. model rony papovian for shahaf margalit.dress by dror kontanto